بی بی سی فارسی برگزار می کند.

وبلاگ نويسی چه نقشی در ارتباطات امروز دارد؟

از زمان آغاز اولين وبلاگ های فارسی چهار سال می گذرد.

گفته می شود که در نيمه شهريور ۱۳۸۰ نخستين وبلاگ ها به زبان فارسی منتشر شده است.

وبلاگ از آغاز در ميان ايرانيان با استقبال کم نظيری روبرو شد و در مدتی اندک گسترش بسيار يافت، تا آنجا که گفته شده است زبان فارسی در قلمرو وبلاگ نويسی به مقام چهارمين گروه زبانی رسيده است.

وبلاگ پيش از هر چيز يک رسانه خصوصی است که به حوزه عمومی راه پيدا می کند. فرق آن با يادداشت و خاطره نويسی شخصی اين است که نويسنده وبلاگ نمی تواند مخاطب يا خواننده خود را آزادانه انتخاب کند. وبلاگ در واقع پس از انتشار، وارد حوزه عمومی می شود و سرنوشت مستقلی از نويسنده خود پيدا می کند.

وبلاگ در اصل برای بيان افکار، نظرات و احساسات شخصی است، اما امروزه گسترش و تنوع فراوانی پيدا کرده که لاجرم نقش و کارکرد آن را نيز توسعه داده است.

امروزه بسياری از انديشمندان، هنرمندان و سياستمداران برای پخش افکار و نظريات خود وبلاگ می نويسند. برخی از نويسندگان که ايده های خود را برای نشر عمومی هنوز به اندازه کافی پخته و آراسته نمی بينند، آنها را در فرم بازتر وبلاگ عرضه می کنند.

سياستمدارانی که خواهان تماسی مستقيم و نزديک تر با مردم هستند، وبلاگ می نويسند و از خوانندگان می خواهند که نسبت به ديدگاه ها و سمت گيری های آنها اظهار نظر کنند.

در جريان آخرين انتخابات رياست جمهوری در ايران، بيشتر کانديدها برای معرفی نظرات و برنامه های خود از وبلاگ استفاده کردند.

در فضای تازه زندگی سياسی افغانستان، وبلاگ نويسی پديده ای رايج گشته است.

می توان گفت که پديده وبلاگ نويسی قلمرو داد و ستد فکری و مبادله نظرات را از ريشه دگرگون کرده است.

وبلاگ نويسی به ويژه در جوامعی که جريان آزاد افکار وجود ندارد و رسانه های همگانی در دسترس عموم نيستند، نقشی برجسته پيدا می کند. وبلاگ عرصه بازی است که به سادگی از محدوديت های کنترل و سانسور عبور می کند و افکار را به دورترين مخاطبان می رساند.

بنا به تحقيقی که مورد استناد خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران قرار گرفته، حدود نيمی از وبلاگ های ايرانی محتوای سياسی دارند. مضامين عاشقانه و عاطفی در مرتبه بعدی قرار می گيرند.

بنا به گزارش يادشده بيشتر ايرانيان نسبت به وبلاگ نظری مثبت دارند.

شما درباره وبلاگ چه نظری داريد؟
آيا وبلاگ را رسانه مناسبی برای تبادل افکار يا بيان احساسات می دانيد؟
آيا مرتب به دنيای وبلاگ نويس ها مراجعه می کنيد؟
اگر خود وبلاگ می نويسيد، از تجارب خود در اين عرصه برای ما بنويسيد.

لطفا به زبان و خط فارسی بنويسيد.

برای نوشتن نظرات خود اينجا را کليک کنيد.

 

/ 0 نظر / 23 بازدید