سالی که گذاشت

نوشته مهدی شهیدی

 

مقاله ای که شما می خوانید تحلیلی واقعی در موردIT ایران در سالی که گذشت است.

این مقاله با این عنوان آغاز می شود:

 

IT ایرانی نیز چون دیگر پدیده های همین اوج بهمن و سقوط اسفند،در جامعه ای می بالد،تهدید می شود و باز می بالد،که در اودوار تاریخی خود،پیشنیه پر شکوه دانش وتمدن دانایی محور را، از « کوروش کبیر » در حافظه دارد.

I T ایرانی در سال 1382،روی پای خود را افتاد و تا آنجا پیش رفت که وزیر پست وتلگراف تلفن(قبل از سپردن وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات به او)در حواشی استیضاحی اتمام حجت کرد،شاید که اعتماد رفته دوباره باز گردد.

چالشهای بربالیدن IT ایرانی در سالی رقم خورد که سران جهان« بیانیه اصول » را برای « بنیان نهادن جامعه اطلاعاتی » در زمستان ژنو، امضا کردند ودولتها متعهد به اجرای (طرح عمل) شدند.حضور دولت ایران در اولین اجلاس هزاره جدید،این بار پیوندی گریز ناپذیر باNGOها، رسانه ها و روزنامه نگاران به عنوان ارکان«جامعه معدنی»برقرار ساخت وبدین ترتیبIT ایرانی نشان داد، چنان قد کشیده که می توانید از سقف حجره ها و ارتفاع وزارتخانه ها بگذرد تا دولتیان باور کنند،این میهمان ناخوانده نیست،وبه جای حصاربندی وسیم خارادار دور آن،باید دست سیزش را فشرد و زیر سایه اش آسود.اما رفتن لایحهICT در خانه ملت،بهاریه IT ایرانی در سال 1382 بود،لایحه ای که علاوه بر تغییر نام وزارت هفتاد ساله پست ،به «وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات»وظایف واخیارات جدیدی را در حوزهICT بر عهده آن می گذاشت تا به عنوان تنها متوالیICT در کشور،سیاست گذاری،برنامه ریزی و تامین زیر ساختهای مورد نیاز را از طریق حذف یکی از قدیمی ترین انحصارت دولتی در ایران(مخابرات)به مرحله عمل برساند.لایحهICT اما،به همین سادگی که برخی را هوای بهاری،فراغت می آموخت،از گذار تنگ مجلس- شورای نگهبان فارغ نشد و از این روست که اولین قانونICT کشور که حالا دوماه از عمر آن می گذرد،قدری ناقص الخلقه چشم به جهان گشود.

 

6بار هروله،میان مجلس وشورای نگهبان از یکسو و کسب«تعاملات» ویژه صاحبان لایحه(وزارت پست سابق)برسر کسب رضایت وتایید برای قانونی که تا آن روز هم دیر به دنیا آمده بود،سر انجام موثر افتاد ونانITC از تنور در آمد،اما نه آنکه مشکل نان ایران از بابت دوریز ونک فروشهاییی دوره گرد پیشینه تاریخی دارد،نان ICT هم سوخه ونپخته در آمد تا تعاملات تاریخی وزرات پست مفید فایده افتاد.از اردیبهشت تا آذر، موجهای پیاپی فیلترینگ،صفحه اصلی سایت های مورد وثوق مردم را زینت داد« بر طبق مقرارت شرکت مخابرات ایران،بازید از این سایت ممنوع می باشد »کار به اینجا ختم نشد،خرداد که رسید بوی18 تیر،تهران و شهرهای بزرگ،صحنه درگیری وتقابل بر دو صد البته جوانان و دانشجویان،کاربران اصلی اینترنت بودند وعاشقان وبلاگ،پس موجی از راه رسید و یک شبه،چند هزار وبلاگ فارسی غیر قابل دسترسی شد.!؟!

ISP ها هم که انجمن صنفی شان نهاد نامصلوب تلقی می شد،با مامورانی روبرو شدند که به ستنا احکام قضایی ،تجیزرات دریافت و ارسال ماهواره را توقیف،مهر وموم وگاهی سرنگون کردند.

وزیر پست،پرتلاش برای تایید قانونICT ،وقت پاسخگویی نداشت وجز یک کلام هیچ نمی گفت: « المامور المعذور »

 

تابستان1382 در کشاکش فیلترینگ سایت ها،فشار به ISO ها،پار ازیت های ماهواره ای وباز داشت یک وبلاگ نویس درخشان!! با گرمایی به پاییز رسید که جدی شدن برخی خبرها بر می خاست، اواخر مرداد،« جهانگرد » سرتیم IT وزارت پست رفت واین قابل تاویل بود.معاون برنامه ریزی معتمدی که همزمان نماینده ویژه رئیس جمهور درIT بود، با رفتن از وزارتخانه ، حساب«تکفا»یش را جدا کرد اما تاویل های سیاسی هم وجود داشت،دامنه اعترضات و انتقادات نمایندگان مردم در مجلس به دکتر معتمدی وزیر پست وتلگراف وتلفن،که با قرائت گزارش مجلس از مخابرات ایران در اردیبهشت آغاز شده بود، به حوزه های حساس تری نزدیک می شد،بحث شنودهای غیر قانونی روی مکالمات اصلاح طلبان،که جریانهای موازی اطلاعاتی نسبت داده شد، در کنار فیلترنیگ سایتهای اصلاح طلب ونیز پخش پار ازیت روی امواج ماهواره ای تهران و شهر های بزرگ،علاوهعدم اجرای تکالیف برنامه سوم توسعه،اول خبر از طرح سوال وبعد استیضاح داد.چنین تاویلی بیانگر آن است که دبیر کمیته سایسی جزب مشارکت با اصرار بر استعفا و رفتن معاونت برنامه ریزی دکتر معتمدی،فضا را برای حملات تندتر منتقدین وزیر فراهم کند.اما اصیل ترین تاوبل ضمن موثر دانستن «سیاست» در رفتن جهانگرد از معاونت معتمدی،بر باور شخصی او توسع IT ایرانی تاکید می کند.

 

در این تاویل،طرح تکفا(چنانچه در این آخر سال می توان قضاوت کرد(به مثابه خط شکن،در حریم باورهای سنتی بسیاری دولتمردان نفوذ کرد،تا جائیکه امروز،هیچ مقام حکومتی پیدا نشود که لااقل به خاطر حفظ پرستیژ،در سخنان خود گریزی به « صحرایIT » نزند.

حالا پایز هشتاد و دو است التهاب استیضاح سومین وزیر کابینه خاتمی اما چندان رسانه ای نسیت به رغم تاکید نمایندگان طراح استیضاح(14 آبان سر برسد)تلاشهای بسیاری برای« از خر شیطان پیاده کردنIT ایرانی» صورت می گیرد تمامی روشهای چانه زنی به کار گرفته می شود کهکروبی رئیس مجلس اعلام وصول استیضاح را در جیب قبایش به اوکراین می برد،جبهه مشارکت از هرگونه موضع گیری آشکار اجتناب می ورزد.اما رسانه های منتقد دولت کهمعتمدای را در دایره خودی دیده اند بر طبل سیاسیبودن استضاح می کوبند دکتر معتمدی-غیرسیاسی ترین عضو کابینه دولت اصلاحات-حالا در مرکزیت امواج سیاست قرار گرفته است.امواجی که درون دولت مجلس IT ایرانی از یکسو و برخی نهاد های حکومتی از سوی دیگر ارسال می شود و بر سر دگمی می افزاید.

 

روز استیضاح تعیین می گردد یک روز قبل از آن دفتر ورود و خروج مجلس نشان می دهد که 72 نفر از معاونان ومدیران ارشد وزارت پست تمام روزکاری خود را در مجلس و مذاکره با نامایندگان گذارنده اند.تا اینجا تعامل با نمایندگان مفید فایده نبود،روز استیضاح آغاز می شود:رادیو مجلس،موجFM ردیف!!!

استیضاح پرشوری است و کاملا در ادبیاتی غیر سیاسی پیش می رود.ادامه جلسه که عصر می افتد،تحولاتی رخ می دهد« بهزادی نبوی » چریک کهنه کار سیاست،با دلایلی که هیچگاه بر رسانه ها آشکار نشد،طراحان استیضاح را که حالا به عدد65 نفر رسیده اند و نیز سایر نمایندگان را از دادن رای اعتماد مجدد به دکتر معتمدی ترغیب می کند.

 

و وزیر هم در آخرین دفاع،موضوع« شنود» را پیش می کشد و برخی از آنچه بر هیچ کس پوشیده نبود از زبان دکتر معتمدیو رادیو مجلس رسمیت می یابد حاصل کار آرشیو روزنامه های آن روز به خوبی ثبت کرده اند:هیچ سردبیری نفهمید چه تیتری را باید بزند،ناهمگونی تیتر روزنامه های عصر چهارشنبه تا عصر پنج شنبه،دلایلی بر این مدعاست که لااقل« ارباب جراید» که م یدانست دعوا بر سر چیست،کلید صلح را ندانست.(اگر در انگلستان بودیم لااقل می شد امیدوار بود که بعد از 30 سال، متن نامه بهزادی نبوی و فارستش در مجاب کردن نمایندگان بع دلایل رای اعتماد و برخی کلید های دیگر،بر اساس قانون آزادی اطلاعات در دسترس همگان قرار گیرد)

وبعد همگی عازم ژنو می شوند هئیت کثیری از دولتمردان،نمایندگان مجلس،صاحبان بخش خصوصی،روزنامه نگاران وNGOها در معیت خاتمی رئیس جمهور دراولین اجلاس سران کشورهای جهان د رهزاره سوم«در خصوص جامعه اطلاعاتی»ژنو شرکت کرده اند.

« اجلاس جهانی در خصوص جامعه اطلاعاتی»(WSIS) به میزبانی دولت سویس در ژنو از 10 تا 12 دسامبر2003 برگزار شد.مرحله دوم اجلاس جهانی سران در تونس و به میزبانی دولت تونس در 16 تا 18 نوامبر 2005 انجام خواهد شد.

 

کمی در مورد این اجلاس

 

اجلاسWSIS ژنو به تصویب قطعنامه 73 اتحادیه بین الملی دور برد(ITU) در سال 1998 بر می گردد. دراین قطعنامه مسئله برگزاری یک اجلاس جهانی سران در خصوص جامعه اطلاعاتیWSIS در دستور کار کمیته هماهنگی اداری- اجرایی ملل متحد که هم اکنون به نام هئیت اجرای کل نظام ملل متحدCEB فعال است.

منبع:www.webiran.com

 

/ 0 نظر / 22 بازدید